Sunday, January 27, 2008

Diabetes bij Kinderen, ADHD, Autisme en Inentingen
Dit is een stukje uit het interview, dat we afgelopen november met Gabriel Cousens hebben gehouden in Israel.

Er lijkt een verband te bestaan tussen vaccinaties en autisme. Het percentage kinderen met autisme is erg toegenomen sinds men is gaan vaccineren. Het aantal kinderen met diabetes in Finland is met 154% gestegen, nadat er drie verschillende vaccins werden ingevoerd. In Nieuw Zeeland werden twee nieuwe vaccins ingevoerd en het aantal kinderen met diabetes steeg met 62%. Vaccinaties lijken het zenuwstelsel te ontregelen en verband te houden met autisme. Ook candida speelt een rol.

Verder krijgen kinderen veel te veel suiker en snoep, waardoor ze erg onrustig worden. Bovendien bevat al deze zoetigheid pesticiden en herbiciden. Er is onderzoek, dat stelt, dat hyperactiviteit met 50% zou dalen, als kinderen biologische voeding zouden krijgen. Zet kinderen op een biologisch dieet, dat weinig suiker bevat en kijk ook naar allergieën, die het zenuwstelsel of de hersenen kunnen ontregelen.

No comments: