Thursday, February 21, 2008

Bestrijdingsmiddelen op Groente en Fruit in de Supermarkt

In de onderstaande tabel vind je een vergelijking van de prestaties op het gebied van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit van de tien grootste supermarktketens. Van de grote landelijke ketens presteren Lidl en Super de Boer relatief het best, Dirk van de Broek en C1000 bieden vaak zwaar vervuilde producten aan.
De rangorde is gebaseerd op controles die zijn uitgevoerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gedurende de tweede helft van 2006 en de eerste helft 2007.
Weet Wat Je Eet zal elk jaar de gegevens van het VWA opvragen en de ranglijst actualiseren.

Roep jouw supermarkt op schone producten te verkopen! Bij veel supermarkten zijn overschrijdingen van de gezondheidsnormen voor jonge kinderen geconstateerd. Bij driekwart van deze overschrijdingen was er géén sprake van een wetsovertreding, waardoor de overheid niet optrad. Weet wat je eet heeft de overheid en de supermarkten herhaaldelijk gewezen op de tekortkomingen van de wet: jonge kinderen worden onvoldoende beschermd!
In navolging van Duitse supermarkten stellen een aantal Nederlandse supermarkten ook aanvullende eisen om jonge en nog ongeboren kinderen beter te beschermen. Helaas weigeren andere supermarkten tot nog toe de noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

Dit artikel is overgenomen van http://www.weetwatjeeet.nl/.

No comments: